Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki
Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Montpreis d.o.o.. (upravljavec).

Podatki o upravljavcu:
Montpreis d.o.o.
Planina 65d
SI-3225 Planina pri Sevnici
Slovenija
Telefon: +386 (0)8 205 4039, +386 (0)5 9929 777
E-pošta: info@montpreis.si

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Tjaša Robič / Splošne informacije
Kontaktni telefon: +386 (0)8 205 4039
Kontaktni e-poštni naslov: info@montpreis.si

Izjava o zasebnosti
Ustvarjalci spletnega mesta MONTPREIS se zavedamo pomena zasebnosti, zato z vašimi podatki ves čas ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo ter se zavezujemo k varovanju vaših osebnih podatkov. Namen Izjave o zasebnosti je, da vas seznanimo o svoji politiki varovanja zasebnosti ter o možnostih, ki so vam na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

Katere osebne podatke obdelujemo
Naše spletno mesto lahko obiščete in pregledate vsebine brez identifikacije in podajanja osebnih podatkov. Na nekaterih podstraneh spletnega mesta MONTPREIS smo namestili obrazce, s pomočjo katerih lahko vzpostavite stik z nami. Da bi lahko realizirali vaše zahteve in/ali odgovorili na vaša vprašanja, potrebujemo vaše kontaktne podatke: podjetje, kontaktna oseba (ime in priimek), telefonska številka, e-naslov – med njimi so lahko tudi osebni podatki.

Pred oddajo sporočila vas zato prosimo, da oddate soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Vaše želje, zahteve in vprašanja lahko oddate preko naslednjih obrazcev:
a) Oddate povpraševanje po naših izdelkih in/ali storitvah: http://montpreis.si/kontakt/
b.) Oddate povpraševanje po naših izdelkih in/ali storitvah na e-naslova: info@montpreis.si, tjasa.robic@montpreis.si, logistika@montpreis.si
c.) Oddate povpraševanje glede računovodskih storitev na e-naslov: racunovodstvo@montpreis.si

Na podlagi vpisanih podatkov z vaše strani se avtomatično generira elektronsko sporočilo in se v primeru podstrani a), posreduje na naš splošni elektronski naslov info@montpreis.si, v primeru podstrani b), c.) pa na elektronski naslov odgovorne osebe.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:
– kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);
– kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
– kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti odgovorov in/ali ponudb z naše strani. Zaradi povečanega števila povpraševanja vas prosimo, da dodate vašo kontaktno telefonsko številko. Obrazci z vpisano kontaktno telefonsko številko bodo upoštevani primarno.

Nameni obdelave osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
– komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
– za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 10 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam izven družbe MONTPREIS.

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica
Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:
– da od nas kadarkoli zahtevate: potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke; dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); popravek netočnih osebnih podatkov; omejitev obdelave, kadar: oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
– pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic
– Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden pod Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov upravljalca
– Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
– Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Skrb za varnost osebnih podatkov
V našem podjetju smo zavezani k varovanju podatkov, ki nam jih posredujete. Njihovo razkritje preprečujemo z različnimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.

Razkrivanje osebnih podatkov tretjim osebam
Upravljavci našega spletnega mesta vaših osebnih podatkov brez vašega soglasja ne bomo posredovali tretji osebi. Pridržujemo si pravico do dostopanja in razkrivanja osebnih podatkov z namenom, da izpolnimo in zagotovimo skladnost z zakonom, izpolnimo zakonske zahteve, uporabimo podatke v pravnih postopkih ali zaščitimo pravice in lastnino upravljavcev našega spletnega mesta ali uporabnikov.

 

Privolitev

S privolitvijo se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov:

  • za namen odgovora na vaše povpraševanje katerega smo prejeli preko našega spletnega mesta,
  • za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil o dogodkih upravljavca zbira podatke o mojem elektronskem naslovu

Razen zgoraj navedenih podatkov bomo izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbirali podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter vašem IP naslovu, ko ste dali privolitev in čas privolitve in druga sporočila, ki nam jih boste poslali za izvrševanje vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bomo zbirali datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi ste bili obveščeni o odjavi in druga sporočila, povezana z izvrševanjem vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Imate pravico, da se od elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na dogodke kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo privolitev.

Prevod | Translation | Übersetzung