Nakup nove tehnološke opreme

Podjetje Montpreis d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije
Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa, podukrepa M08.6. Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, in sicer za nakup novega čelilnika (stroja za čeljenje) in sekalnika na traktorski pogon. S pridobljeno finančno pomočjo se bo dopolnila žagalna linija za razrez hlodovine, obdeloval pa se bo tudi odpadni les iz lastne proizvodnje.

eksrp

EKSRP       PRP

Glavna dejavnost

Podjetje se ukvarja z nakupom in prodajo hlodovine ter razrezom in prodajo rezanega lesa, kot so pragovi, deske, parket, furnir. Z nakupom čelilnika se bo podjetje okrepilo v žagarskem obratu, saj bodo produkti kvalitetnejši, zmogljivost večja in olajšano bo delo. Z nakupom čelilnika želi povečati proizvodnjo, razbremeniti zaposlene in jim zagotoviti čim boljše pogoje za delo, hkrati pa izboljšati kakovost produktov in varnejše delo v proizvodnji. S sekalnikom se bo obdeloval odpadni les iz lastne proizvodnje, katerega sekanci se bodo prodajali kot okrasno lubje (za vrtove, parke, itd).

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

 • Posodobitev žagalne linije
 • Izkoriščanje obnovljivih virov
 • Izboljšana kvaliteta končnih, žagarskih proizvodov
 • Zagotovitev čim boljših pogojev zaposlenim
 • Širjenje vrste storitev
 • Dodajanje vrednosti gozdno lesnim proizvodom

Pričakovani rezultati

 • Povečana produktivnost
 • Učinkovita raba energije
 • Varnejše delo v proizvodnji
 • Zmanjšanje količine odpadkov
 • Izkoriščanje obnovljivih virov
 • Zaposlitev novih delavcev